حضور عجیب 10 ماسور در بخش کرونایی های بیمارستان بهارلو!

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، این حرکت در حالی صورت گرفت که ستاد ملی مبارزه با کرونا بارها از مردم درخواست کرده است در صورت حاد نبودن وضعیت جسمی خود به بیمارستان ها مراجعه نکنند زیرا در این روزهای کرونایی، بیمارستان ها آلوده ترین نقاط برای ابتلا  به کروناویروس هستند حال در این شرایط لزوم این حرکت هر چند به قصد کمک و قدردانی از کادردرمانی کرونایی ها چه لزومی می توانست داشته باشد؟

با توجه به فراخوانی که انجمن ماساژ ایران برای ماسورهای ایرانی داده است و از آنها خواسته  در تداوم این کار حضور داشته باشند به نظر می رسد که باید ممانعت صورت گیرد زیرا این تردد می تواند خود راهی برای انتقال ویروس از داخل بیمارستان به خارج و گسترش بیشتر کروناویروس در سطح شهر شود. حتی خانواده ماسورها نیز در معرض ابتلا به کرونا خواهند بود.

واکنش وزارت بهداشت 

مسئولان وزارت بهداشت در واکنش به این حرکت و حضور ماسور ها در بیمارستان بهارلو به خبرنگار اجتماعی رکنا گفتند: تصمیم درستی نبوده است.تردد غیرضروری به بیمارستان ها ممنوع است و صلاح نیست .کادردرمانی نیز در فواصل زمانی به خانه هایشان مراجعه می کنند و قوانین تردد و ضوابطی که باید رعایت کنند مدنظر دارند ولی حضور آنها در بیمارستان کمک و در مسیر بهبود بیماران است، افراد سلامت و افرادی که لزومی به حضور آنها در بیمارستان ها نیست نباید به محوطه بیمارستان ها داخل شوند زیرا با این رفت و آمدها می تواند ناقل و منتقل کننده ویروس کرونا به بیرون از بیمارستان یا جمع خانواده خود باشند. در این خصوص تذکر داده خواهد شد.

آیا این خبر مفید بود؟