به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، یکی از مسائلی که افراد زیادی درباره آن اطلاعات کافی را ندارند بحث وثیقه گذاری است که نیاز است تا مردم از جزییات آن با خبر شوند.

سمیه جدی وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی رکنا، درخصوص نحوه قرار تامین بیان کرد: هدف از پیش بینی قرار های تامین به این منظور است که هر زمان مرجع قضایی متهم را احضار کرد، به او امکان دسترسی وجود داشته باشد و در صورت محکومیت متهم و عدم دسترسی به وی از محل وثیقه خسارت بزه دیده جبران شود.

وی ادامه داد: مطابق ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می‌کند که محلی را برای اقامت خود مشخص کند. این محل اقامتگاه قانونی فرد شناخته می‌شود که کلیه اخطارها و ابلاغ ها به آن آدرس ارسال می‌شود. این ماده قابل تعمیم به وثیقه گذار است و همچنین وی آدرسی را که مشخص می‌کند به منزله آدرس قانونی فرد شناخته می‌شود. و شخص موظف است که اگر تغییر آدرس داشت، نشانی جدید خود را به مرجع قضایی ابلاغ کند وگرنه نشانه سابق برای مرجع قضایی ملاک است.

این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: اگر دادگاه نیاز دانست که متهم را احضار کند و متهم در جلسه حاضر نشد یا رای به ضرر او صادر شد و برای اجرای حکم در محل دادگاه حضور نداشت، دادگاه ابلاغیه را برای وثیقه گذار ارسال می‌کند تا متهم را معرفی کنند. بر اساس ماده ۲۳۰ متهمی که برایش قرار تامین صادر شود در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار می‌شود و هرگاه مشخص شود که بدون عذر موجه در جلسه حاضر نشده است در صورت ابلاغ اخطاریه واقعی، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و یا وثیقه سپرده شده، معادل وجه قرار ضبط می‌شود.

او افزود: چنانچه متهم کفیل معرفی کرده و یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا سپرده گذار اخطار داده می‌شود‌که ظرف مدت یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی، اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد وجه الکفایه اخذ و یا از وثیقه معادل وجه قرار ضبط می‌شود. دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری مطابق مقررات اجرای اجکان مدنی اجرا می‌شود.

جدی تاکید کرد: در این حالت زمانی که دادستان دستور ضبط وثیقه را می‌دهد اصولا وثیقه گذار نمی‌تواند وثیقه خود را آزاد کند. اگر آن وثیقه مازاد مبلغی باشد که ضمانت کرده است، مبلغ مورد تعیین و هزینه ها کسر می‌شود و باقی آن به وثیقه گذار مسترد می‌شود.

این وکیل پایه یک دادگستری در پایان تصریح کرد: وقتی وثیقه ضبط می‌شود همچنان مسئولیت کیفری متهم پابرجاست و ضبط وثسقه مانع از اجرای حکم در خصوص محکوم علیه نخواهد بود.

خبرنگار: علی چاهه

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟