به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، رییس شورای شهر تهران در جریان تصویب سیاست های بودجه با اعضای شورای شهر تهران شوخی کرده و گفت: مانند آقای علیخانی با کلاس باشید.

محمد علیخانی، رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل دو پیشنهاد خود را پس گرفت و هاشمی به شوخی گفت: چقدر شما با کلاس هستید. بقیه اعضا هم باکلاس باشند.

حجت نظری گفت: جایزه اش چیست؟

هاشمی گفت: جایزه ندارد. شاید یه کمی پسته جایزه اش باشد. در با کلاسی با هم رقابت کنید و پسته جایزه بگیرید!

 

آیا این خبر مفید بود؟