مرگ همیشه جایگاه ویژه خود را در میان آمار و ارقام جمعیت‌شناسی جهان حفظ کرده‌است و حتی ارتقای دانش، بهبود کیفیت درمان‌ها و بالارفتن کیفیت زندگی نیز نتوانسته‌است مانع از وقوع آن شود. تا سال2017، نرخ مرگ‌ومیر در ازای هر 1000نفر از جمعیت جهان 8.3 نفر بوده‌است. این نرخ در ایران تا سال1396 براساس داده‌های پایگاه اطلاعات جمعیت کشور، برابر 4.8 نفر در ازای هر هزار نفر از جمعیت کشور بوده‌است. براساس پژوهش‌های آماری که با استفاده از آمارهای مؤسسه بین‌المللی شاخص‌ها و ارزیابی سلامت، پایگاه داده‌های جهانی تروریسم و سازمان عفو بین‌الملل صورت گرفته‌است، اصلی‌ترین دلایل مرگ‌ومیر بین ایرانی‌ها تا سال1396 بیماری‌های قلبی-عروقی، سرطان، زوال عقل، سوانح رانندگی و دیابت بوده‌است؛ عنوان‌هایی که جز دو مورد اول، با آمارهای موجود در کشور تفاوت دارند.

5  استان اصلی کشور با بیشترین آمار مرگ‌ ومیر به تفکیک جنسیت 

کمترین و بیشترین نرخ مرگ‌ومیر در گروه‌های سنی

  تعداد کل مرگ‌ومیر در ایران - سال1396  براساس  آمار پایگاه اطلاعات جمعیت کشور

فراوانی 5 دلیل اصلی مرگ در گروه‌های سنی

سهم 5 دلیل مرگ ومیر با بیشترین فراوانی در هر استان‌

اصلی‌ترین دلایل مرگ‌ومیر ایرانی‌ها براساس آمارهای جهانی 

 مؤسسه بین‌المللی شاخص‌ها و ارزیابی سلامت

آیا این خبر مفید بود؟