در خواست اولیای دانش آموزان مدرسه شهید بهشتی یک و فاطمیه هشترود از مسئولین

والدین دانش آموزان مدرسه دوشیفته شهید بهشتی یک وفاطمیه خواستار نصب سرعت گیر در خیابان ورودی به مدرسه شدند.

به گزارش رکنا، جمعی از والدین دانش آموزانی که فرزندان آنها در مدرسه دوشیفته شهید بهشتی یک وفاطمیه مشغول تحصیل هستند با نوشتن نامه ای به خبرنگار رکنا،اعلام نمودند .چون این مدرسه در داخل کوچه است وبا خیابان اصلی چند متر فاصله دارد ،هنگامی که مدرسه تعطیل می شود .بچه با شوروشوق کودکانه برای اینکه زودتر به منزل برسند به طرف خیابان می دوند واین خیابان نیز یکی از پرترددترین خیابانهای هشترود است که از محله گنجینه کتاب به طرف چهارراه حضرت امام خمینی (ره)منتهی می شود ،لذا با توجه به اهمیت موضوع وبرای اینکه از برخورد خودروهای در حال تردد به دانش آموزان جلوگیری شود .نصب علائم هشدار دهنده به مدرسه نزدیک می شوید .وایجاد چندین سرعت گیر در خیابان اصلی ونزدیک کوچه ای که این مدرسه در آن قرار گرفته است ،ضروری به نظر می رسد.

 

والدین این دانش آموزان همچنین از شهرداری خواستند چون ورودی وخروجی این مدرسه دارای سراشیبی ملایمی می باشد وهنگام بارش برف ویخبندان موجب لیز خوردن دانش آموزان می شود ،نمک پاشی جلوی این مدرسه را در اولویت قرار دهد تا شاهد لیز خوردن دانش آموزان واحتمالا شکستگی دست وپای بچه هایمان نباشیم.

لازم به توضیح است که این مدرسه دوشیفته است وصبحها پسرانه و‌بعد از ظهر ها نیر دخترانه می باشد.

 

آیا این خبر مفید بود؟