حوادث رکنا: رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از مرگ روزانه 50 نفر در جاده های کشور خبر داد.

مهمترین عناوین آذربایجان شرقی

ادامه