اعتراف به قتل سریالی 26 زن توسط شیطان تهرانی !

به گزارش خبرنگار جنایی رکنا، چندی قبل ماموران گشت پلیس در میدان دوم صادقیه تهران در حال گشت زنی بودند که به رفتارهای مرد جوانی مشکوک شدند و مرد جوان در عملیات پلیسی دستگیر شد و ادعای عجیبی را پیش روی ماموران قرار داد.

اعتراف به قتل سریالی 26 زن تهرانی

مرد جوان پس از دستگیری ادعا کرد که 26 زن و دختر جوان را پس از اقدام شیطانی به قتل رسانده است و همین اعترافات کافی بود تا مرد جوان برای تحقیقات بیشتر به دادسرای امور جنایی تهران منتقل و پیش روی بازپرس وهابی در شعبه دوم دادسرای امورجنایی تهران قرار گرفت.

مرد جوان به بازپرس پرونده گفت: من و 2 تن از دوستانم با هم در خیابان های تهران پرسه می زدیم و زنان و دخترانی که در کنار خیابان منتظر تاکسی بودند را سوار بر خودرو می کردیم و با تهدید آنها را به بیابان های اطراف تهران برده و پس از اقدام شیطانی ، دوستانم دستور قتل می دادند و من آنها را به قتل رساندم و جسدشان را آتش زدم.

بدین ترتیب بازپرس وهابی دستور داد تا متهم برای تحقیقات بیشتر در اختیار ماموران اداره 10 پلیس آگاهی تهران قرار گیرد و این در حالی بود که متهم در پلیس آگاهی تهران ادعای بیگناهی کرد و عنوان داشت که دست به قتل نزده است.

باردیگر مرد جوان پیش روی بازپرس پرونده قرار گرفت و ادعا کرد که 26 زن و دختر را به قتل رسانده و در پلیس آگاهی تهران به او گفته بودند که به دروغ بگوید بی گناه است.

کارآگاهان پلیس آگاهی تهران برای تحقیقات بیشتر به محل هایی که مرد جوان اعتراف به قتل و آتش زدن جسد کرده بود رفته اما هیچ سرنخی به دست نیامد و در ادامه کارآگاهان با دستور بازپرس پرونده به سراغ پرونده های فقدانی رفتند و جالب اینکه یک مورد نیز به دست نیامد و از دوستان خیالی مرد جوان هیچ ردی نبود.

افشاگری دیوانگی مرد تهرانی در پرونده عجیب

بازپرس وهابی در این مرحله دستور داد تا مرد جوان برای بررسی سلامت روحی و روانی در اختیار کارشناسان پزشکی قانونی قرار گیرد که کارشناسان پزشکی قانونی در بررسی مرد جوان عنوان داشتند این مرد اختلاف روانی دارد .

کارشناسان پزشکی قانونی عنوان کردند که اظهارات عجیب مرد جوان از عوارض بیماری است که در این بیماری روحی و روانی افراد یا هذیان می گویند یا برای مطرح شدن اقدام به داستانسرایی و بزرگ نمایی می کنند.

بنا بر این گزارش، بازپرس وهابی با توجه به نظریه پزشکی قانونی و در حالیکه مرد جوان آدرس خانه شان را نیز فراموش کرده و هیچ مدرکی مبنی بر صحت حرفهای وی نداشت دستور آزادی متهم و پرونده را مختومه اعلام کرد.

آیا این خبر مفید بود؟