چرا ریاست اینچه درگاهی در فدراسیون ژیمناستیک قانونی است؟

به گزارش رکنا، دوره ریاست زهرا اینچه درگاهی در فدراسیون ژیمناستیک تیر امسال به پایان رسید. با توجه به اساسنامه فدراسیون ژیمناستیک که سال 96 به تایید وزارت ورزش و سپس فدراسیون جهانی ژیمناستیک رسید انتخاب سرپرست برای این فدراسیون باید با نظر اعضای مجمع صورت بگیرد. بر همین اساس اینچه درگاهی قصد داشت مجمع فدراسیون را برای برگزاری انتخابات فدراسیون  برگزار کند که به خاطر برخی مسائل این موضوع اتفاق نیفتاد.

در نهایت 45 نفر از اعضای مجمع فدراسیون ژیمناستیک به صورت کتبی با ادامه حضور اینچه درگاهی تا زمان انتخابات این فدراسیون موافقت کردند. نکته مهم اینکه اساسنامه فدراسیون ژیمناستیک طبق پیش نویس اساسنامه جدید فدراسیون‌ها تنظیم شده است.

در حال حاضر برخی از مسئولان سابق فدراسیون ژیمناستیک تلاش می‌کنند تحت هر شرایطی شانس خود را برای بازگشت به فدراسیون ژیمناستیک بیشتر کنند. باید دید در نهایت چه اتفاقاتی رخ می‌دهد و تکلیف ریاست این فدراسیون به کجا ختم خواهد شد.

آیا این خبر مفید بود؟