یارانه

  1586

  اولین مرحله واریز یارانه نقدی در آذر 1389 به حساب خانوارها، با پرداخت 45 هزار و 500 تومان به ازای هر نفر در ماه واریز شد و تا به امروز ادامه دارد. در حال حاضر دو یارانه ( یارانه نقدی و یارانه معیشتی ) در کشور به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. در برخی از مناسبت ها مانند عید نوروز و ماه رمضان دولت ها مبلغی را تعیین و به حساب اغلب یارانه بگیران واریز می کنند.

  یارانه نقدی

  یارانه نقدی که  20 ام هر ماه به ازای هر نفر 455،000 ریال به همراه افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کل کشور به حساب سرپرستان محترم خانوارها واریز خواهد شد.

  یارانه معیشتی

  یارانه معیشتی 10 ام هر ماه  واریز می شود که به حساب خانواده های یک نفره 55 هزار تومان، خانواده های دو نفره 103 هزار تومان، خانواده های سه نفره 138 هزار تومان، خانواده های چهار نفره 172هزار تومان و خانواده های پنج نفره و بیشتر 205 هزار تومان می باشد.

  اخبار مربوط به یارانه ها( یارانه نقدی و یارانه معیشتی ) زمان پرداخت یارانه ها، میزان پرداخت یارانه ها و ... را در اخبار ذیل دنبال کنید.

  نتیجه جستجو :

  ادامه