هنرمند

  803

  هنرمند کیست؟ هنرمند فقط به بازیگر، خواننده، نقاش، طراح اطلاق نمی شود.
  هنرمند کسی است که، وحدت نگاه خود را، بر کثرت نگاه ما، منطبق اجزای پراکنده حس و اندیشه و نسبیت زیبائی شناسانه را به زندگی، در پدیده‌ای چند بُعدی و بگونه‌ای متحد و متشکل، به ما نشان می دهد.
  در حالت کلی انسان‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند:
  عده‌ای که نگاه می‌کنند و درک می‌کنند.
  عده‌ای که نگاه می‌کنند و از درک عاجزند.
  شاید تعریف اول برای هنرمند درست‌تر باشد ولی باید از این موضوع آگاه باشیم که هنرمند علاوه برمنابع زمینی و ارتباط حسی و تعامل با آن‌ها به منبع دیگری از کمال و فهم متصل است که موجب می‌شود یک هنرمند با سایر انسان‌ها متمایز شود. یک هنرمند خودخواه است، خودخواهی و غرور هنرمند را باید در آن لحظه که مشغول خلق یک اثر است در چشم‌هایش مشاهده کرد.
  یک هنرمند تشنهٔ کمال، کشف و انتقال نشانه‌ها و معناهای آفرینش است. هنرمند یک مبارز انقلابی است، او روحیه تجدد خواه و ساختار شکن دارد و هدف او این است که با شکستن سنت‌ها و گاه ترمیم و پیوند آن‌ها به هم دریچه‌ای از شعور و آگاهی را به جامعهٔ بشری باز کند.
  برای هنرمند اصلا مهم نیست که اثری را که آفریده مورد پذیرش مردم است یا نه؟ و این به خاطر غرور و تعصب بیش از اندازه اش است. در عین حال که او خود را هیچ کس می‌داند. هنرمند شهرت و دوامش را از راه نفوذ در مردم. مهم نیست هنرمند چه لباسی بپوشد بلکه وجود اوست که به لباس شخصیت و ارزش می‌دهد. هنرمند عشق است و تنها زیبایی را دوست ندارد بلکه او به زشتی‌ها هم عشق می‌ورزد چون او می‌خواهد واقعیت‌ها را نشان دهد و با عشق خود آن‌ها را بپوشاند.
  هنرمند تحمل پذیرفتن حرفی از روی اجبار را ندارد و اگر کاری را به او تحمیل کنند افسرده می‌شود. او همیشه در اداره کردن زندگی خود دچار مشکل است و نیازمند حمایت دیگران است.
  طبیعت، زندگی، اجتماع و ابعاد بیرونی و درونی، این هر سه، بستر کار هنرمند است.جهان پیچیده و هزار توی آن، معرفتی را می‌طلبد، که هم در سطح و هم درعمق، آن را بنگرد و این نگاه، همان کار هنرمند است.

  نتیجه جستجو :

  ادامه