عرضه اولیه

    152

    هنگامی که سهام شرکتی برای نخستین بار در بورس عرضه می‌شود، به روز اول عرضه سهام، « عرضه اولیه » گفته می‌شود. در این روز درصد مشخصی از کل سهام شرکت برای نخستین بار از طریق بورس یا فرابورس توسط سرمایه‌گذاران خریداری می‌شود.

    اخبار مرتبط با عرضه اولیه های بورسی را می توانید در اینجا مشاهده کنید.

    نتیجه جستجو :

    ادامه