تستر

    1

    نتیجه جستجو :

    • امروزه بیشتر عطرفروشی ها در ایران بخشی از فضای خود را به فروش تستر اختصاص داده اند. در واقع تسترهای ادکلن بدون نیاز به بازکردن مهر و جعبه اصلی عطر برای راحتی مشتریان از بوی عطر و ادکلن اصلی تولید می …

    ۱

    ادامه