آشتی پدر و دختر در شورای حل اختلاف رشت

 روابط عمومی مرکز توسعه حل اختلاف استان گیلان اعلام کرد: اعضای شعبه ۲۹ شورای حل اختلاف رشت موفق شدند یک پرونده ۵۰۰ میلیون تومانی را با سازش مختومه کنند.

به گزارش رکنا، خواهان پرونده مطالبه وجه به مبلغ ۵ میلیارد ریال با مراجعه به دفتر ریاست مرکز توسعه حل اختلاف رشت تقاضای اجرای ماده ۸ قانون شورا (رسیدگی بدون هزینه دادرسی) را کرد که با ارجاع پرونده، رسیدگی آغاز شد.

طرفین دعوا پدر و دختر بودند که پدر ۴ فقره چک بابت خرید یک دستگاه آپارتمان به دختر می‌دهد و پاس نشدن چک‌ها موجبات بروز اختلاف را فراهم کرده بود.

با تلاش و وساطت اعضای شعبه ۲۹ شورای حل اختلاف رشت پدر و دختر آشتی کردند و این پرونده ختم به خیر و سازش شد.

آیا این خبر مفید بود؟