به علت ایست قلبی

حوادث رکنا: رئیس هیئت فوتبال خشکبیجار از مرگ بازیکن ۴۹ ساله تیم فوتبال دهیاری جیرکویه بر اثر ایست قلبی در زمین فوتبال…

مهمترین عناوین گیلان

ادامه