تندیس زوج سالخورده؛ همدان و لندن!

در تندیس‌ لندن، یک زوج سالخورده در حالی که لبخند به لب دارند و به هم تکیه کرده اند دیده می شود و در تندیسی که در همدان قرار دارد زوج سالخورده ای را می بینید که چهره هایی عبوس دارند و هر کدام در یک سوی نیمکت نشسته اند.

به گزارش رکنا ، کاربران با مقایسه این دو تندیس به آن واکنش نشان دادند.

کاربری نوشت: «یکی از کارکردهای المان ها در جامعه تزریق روحیه نشاطه که در این تندیس ایرانی بیشتر غم و افسردگی دیده می شه.» کاربر دیگری نوشت: «به نظرم تندیس ایرانی کاریکاتور گونه تر بود و آدم با دیدنش خندش می گرفت.»

تندیس به یاد مادربزرگ و پدربزرگ ها

کاربری هم نوشت: «آدم با دیدن این مجسمه ایرانی یاد بابابزرگ، مامان بزرگش میفته که خجالت می کشن توی جمع کنار هم بشینن.»آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟