لیست قیمت نان در سال 1380

به گزارش رکنا، در سال جاری نان بربری در بازار بین هزار تا هزار و پانصد تومان قیمت دارد. حدود ۲۰ سال قبل اما نان بربری با آرد اعلا را می شد با قیمت ۳۰ تا ۳۵ تومان خریداری کرد.

آن زمان آرد کیلویی ۴۰ ریال بود و وزارت وقت بازرگانی به رقم مشکلات موجود در سال ۸۱، قیمت آن را بر اساس قیمت سال ۸۰ نگه داشت. بنابرای قیمت نان هم تغییری نکرد.

امروز برای مردم ثابت ماندن هر محصولی حتی برای سه ماه غیر قابل تصور است چه برسد به اینکه دو سال یک کالا خصوصا اقلام خوراکی بدون تغییر باقی بماند.

فهرست مربوط به قیمت انواع نان در ابتدای دهه هشتاد را در ادامه مشاهد می کنید.

نان بربری با آرد ۴۰ ریالی و با وزن ۶۵۰ گرمی هر عدد ۳۵۰ ریال

نان بربری با آرد ۳۳۰ ریالی و وزن ۷۵۰ گرمی هر عدد ۶۵۰ ریال

نان سنگک با آرد ۴۰ ریالی و با وزن ۷۵۰ گرمی هر عدد ۴۵۰ ریال

نان سنگک با آرد ۳۳۰ ریالی و وزن ۷۵۰ گرمی هر عدد ۷۰۰ ریال

لواش تنوری با آرد ۴۰ ریالی و با وزن ۲۱۰ گرمی هر عدد۱۴۰ ریال

لواش تنوری با آرد ۳۳۰ ریالی و با وزن ۲۵۰ گرمی هر عدد ۲۲۰ ریال

لواش ماشینی ی با آرد ۴۰ ریالی و با وزن ۱۹۰ گرمی هر عدد ۱۲۰ ریال

لواش ماشینی با آرد ۳۳۰ ریالی و وزن ۲۵۰ گرمی هر عدد ۲۰۰ ریال

لواش قزوینی ماشینی با آرد ۴۰ ریالی و وزن ۱۹۰ گرمی هر عدد ۱۲۰ ریال

تافتون تنوری با آرد ۳۳۰ ریالی و وزن ۵۰۰ گرمی هر عدد ۵۰۰ ریال

تافتون ماشینی بدون ناون با آرد ۴۰ ریالی و وزن ۲۲۰ گرمی هر عدد ۱۱۰ ریال

تافتون ماشینی با ناون با آرد ۴۰ ریالی و وزن ۲۱۰ گرمی هر عدد ۱۲۰ ریال

تافتون ماشینی با ناون و با آرد ۳۳۰ ریال و وزن ۲۵۰ گرم هر عدد ۲۲۰ ریال

تافتون خراسانی با ناون با آرد ۴۰ ریالی و وزن ۵۰۰ گرمی ۳۲۰ ریال

لواش بربری و سنگک ماشینی با آرد ۴۰ ریالی هر کیلوگرم نان ۵۲۰ ریال

گفته می شود که در سال آینده قیمت انواع نان با رشد حدود ۲۰ الی ۲۵ درصدی همراه خواهد بود.

آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟