این موجود با سر قطع شده هم زنده می ماند + عکس

جالب است بدانید که سوسک های خانگی موجودات عجیبی هستند که حتی با قطع کردن سرشان زنده می مانند.

به گزارش رکنا، سوسک های خانگی به اندازه سوسک های دیگر وحشتناک و چندش آور نیستند و توانایی این را دارند که در خانه ما مهمان باشند و جالب تر اینکه حتی بعد از جدا شدن سرشان، باز هم چند هفته بدون سر زنده می مانند.

این حشرات خانگی مانند انسان ها از بینی و دهان تنفس نمی کنند، بلکه از مجرای تنفسی دیگری یا حفره های ریز در کل بدن نفس می کشند و بنابراین بدون سر هم می توانند زنده بمانند. آن ها رگ خونی یا خون شبیه به انسان ندارند بنابراین از دست دادن خون، آن ها را از بین نمی برد اما مشکل اینجاست که بدون سر نمی توانند آب بنوشند؛ بنابراین کم آبی کم کم جان آن ها را می گیرد.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟