وی گفت: برخی داستان ها با حال امروز جامعه ما حرف میزنند!

image_2018_11_8-22_32_4_267_rpb

آیا این خبر مفید بود؟