حوادث رکنا : 5 نفر از حامیان کاندیدای انتخابات در کهگیلویه و بویراحمد دستگیر شدند و عده ای دیگر تحت تعقیب هستند.

مهمترین عناوین کهگیلویه و بویراحمد

ادامه