حوادث رکنا : زلزله 4.1 ریشتری قصر شیرین را لرزاند.مردم با احساس این زلزله وحشت کردند.

مهمترین عناوین کرمانشاه

ادامه