حوادث رکنا : فرماندار مریوان خبر کشته شدن 15 نفر در اغتشاشات اخیر را تکذیب کرد.

مهمترین عناوین کردستان

ادامه