حوادث رکنا: صالح مریمی بیمار ۱۱۲ کرونایی اهل بانه بعد از یک هفته مبارزه سخت توانست کرونا را شکست دهد و بیمارستان رازی…

مهمترین عناوین کردستان

ادامه