حوادث رکنا : مردی در سنندج در اثر ریزش خاک هنگام حفاری زنده زنده دفن شد.

مهمترین عناوین کردستان

ادامه