رکنا: با حضور رئیس سازمان زندان ها دو خانواده کردستانی از اجرای حکم قصاص قاتل فرزندانشان گذشتند.

مهمترین عناوین کردستان

ادامه