اعلام زمان پرداخت حقوق تیرماه بازنشستگان تامین اجتماعی + جدول

زمان پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در ماه تیر اعلام شد. پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در این ماه از 20 تیر آغاز شده است. حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تا 31 تیرماه ادامه خواهد داشت. حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در تیر 1400 بر اساس حرف اول نام خانوادگی آنان پرداخت می‌شود. در جدول زیر زمان پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در ماه تیر اعلام شده است.

به گزارش رکنا، زمان پرداخت حقوق تیرماه بازنشستگان تامین اجتماعی براساس حروف الفبا به شرح جدول زیر است.

جدول حقوق بازنستگان تامین اجتماعی

آیا این خبر مفید بود؟