والدگری در فضای مجازی  + فیلم
حجم ویدیو: 2.27M | مدت زمان ویدیو: 00:00:18

کنترل و نظارت همه جانبه و سخت گیرانه کودکان در فضای مجازی غیر ممکن و نادرست است اما رها کردن فرزندان در فضای مجازی و اینترنت بدتر و تبعات منفی در پی خواهد داشت. روش درست والدگری در فضای مجازی، همراهی و ارتباط صمیمانه و همچنین آگاهسازی کودکان نسبت به خطرات و تهدیدات فضای مجازی و دانستن نکات زیر می باشد:

1-کودکان زودباور هستند و هر چیزی که می بینند و میشنوند را باور می کنند.

2-کودکان درک درستی از تهدیدات موجود در فضای مجازی و شبکه اجتماعی نظیر تهدید، خشونت و ... ندارند.

3-کودکان نیازمند ارتباط صمیمی و دوستانه هستند.

 

 

آیا این خبر مفید بود؟