به گزارش رکنا، از اتاق این متهم نوجوان که عامل کشتار جمعی در نروژ را الگوی خود دانسته بود، وسایل ساخت بمب به دست آمد. متهم «جرمی. ر» نام دارد و خودش محصل یکی از این مدارس بوده است.

نیروهای ویژه پلیس آلمان در زمان دستگیری این دانش آموز، در اتاق او ابزار و وسایل ساخت بمب، فهرست مرگ و یادداشت های افراطی راست گرایانه پیدا کرده ا ند.

 

کدخبر: 781301
آیا این خبر مفید بود؟