زنده زنده سوزاندن داماد افغان بخاطر بی شرمی اش !

مرد افغان وقتی وارد خانه شد با صحنه ای هولناک رو به رو شد که جنایت خونینی را رقم زد. مرد 45 ساله افغان دامادش را  زنده زنده سوزاند .گزارش رسانه ها حاکی از آن است که قاتل بی رحم پس از بازگشت از محل کارش با صحنه ای وحشتناک از همسر و دامادش در خانه مواجه شد که موجب بروز این جنایت هولناک شد.

متهم در اعترافات خود گفت: همسرم شاهد این جنایت بی رحمانه بود که ناغافل برای فرار از مرگ پا به فرار گذاشت و به بیرون از خانه رفت و از همسایه ها درخواست کمک کرد که وقتی دوستان و همسایه ها به داخل خانه آمدند من قتل را انجام داده بودم و جنازه را سوزاندم!

 

آیا این خبر مفید بود؟