حجم ویدیو: 14.07M | مدت زمان ویدیو: 00:03:11

سیاست مداران و اساتید زیادی این روزها در مورد حاج قاسم و فداکاری های او صحبت می کنند.

مدیر بخش بین المللی دانشگاه مسکو در یک مصاحبه در مورد حاج قاسم سلیمانی گفت:«قاسم سلیمانی کسی بود که خلبان ما را نجات داد. عملیات نجات خلبان ما را خود قاسم سلیمانی مدیریت می کرد. که در آن 8 نظامی حزب الله وجود داشتند. همان کسی که آمریکا او را تروریست می خواند چون او بود که با سازمان تروریستی داعش مقابله کرد و او بود که با آمریکایی ها مقابله کرد و در عراق و سوریه خدمت کرد.»

همچنین در یک مصاحبه استیون کینزر استاد دانشگاه و روزنامه نگار آمریکایی گفت:«به همین خاطر سلیمانی قهرمانی بزرگ در ایران است. او بزرگ ترین قاتل داعش در تمام زمان هاست.»

دوغو پرینچک سیاست مدار و دبیر کل حزب وطن ترکیه گفت:«شهید ما قاسم سلیمانی همان شهید انسانیت است. شهید ملت ایران، ملت ترکیه و شهید همه مردم منطقه است.»

علاوه بر این ها افراد بسیار زیاد دیگری در مصاحبه های مختلف در مورد قاسم سلیمانی با تجلیل و تقدیر صحبت کرده اند و شخصیت حاج قاسم را به نیکی توصیف کرده اند.

آیا این خبر مفید بود؟