جنازه مرد تهرانی بو گرفته بود / در خانه پدری چه گذشت؟

به گزارش رکنا،  16 مهر گزارش مرگ مرد 70 ساله‌ای به بازپرس محمد وهابی اعلام شد، بدنبال اعلام این خبر تحقیقات به دستور بازپرس جنایی آغاز و تیم بررسی صحنه جرم راهی محل حادثه در خیابان بهار شیراز،  شدند.

با ورود به خانه سه طبقه، آنها در یکی از طبقات با جسد این مرد در حالی مواجه شدند که از زمان مرگ بیش از 4 روز می‌گذشت.

کشف جنازه در خانه ارثی

جسد را برادر متوفی پیدا کرده بود و او در تحقیقات گفت: خانه سه طبقه موروثی است و گاهی اوقات برادرم به این خانه می‌آمد، اما به خاطر اختلافاتی که با هم داشتیم، برادرم را از خانه بیرون کردم. 

چند روز قبل یکی از همسایه‌ها با من تماس گرفت و از بوی تعفنی که از خانه به مشام می‌رسید، شکایت کرد؛ اما من توجه نکردم و دوباره مرد همسایه با من تماس گرفت.

تا اینکه امروز که برای سر زدن به خانه آمده بودم، همسایه به سراغم آمد و گفت بوی تعفن تمام نشده و زندگی را برای آنها مشکل کرده است. برای بررسی بوی تعفن وارد خانه شدم و ناگهان  جسد برادرم را دیدم.طبق معاینات پزشکی قانونی، از زمان مرگ بیش از 4 روز می‌گذشت و باتوجه به فساد نعشی علت مرگ نامشخص بود. بازپرس شعبه دوم دادسرای امور جنایی پایتخت دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی و بررسی علت مرگ مرد میانسال را صادر کرد.

 

آیا این خبر مفید بود؟