بازداشت مرد بانفوذ کرمان / خانه اش اسلحه خانه بود

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودبارجنوب در استان کرمان از شناسایی و دستگیری فردی که با جعل عنوان دولتی و اطلاعاتی، مدعی اعمال نفوذ در مراجع انتظامی بود، خبر داد و گفت: پرونده قضایی مربوطه تشکیل و برای وی کیفرخواست صادر شده است.

 حامد عمرانی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودبارجنوب در استان کرمان از شناسایی و دستگیری فردی که با جعل عنوان دولتی و اطلاعاتی، مدعی اعمال نفوذ در مراجع انتظامی بود، خبر داد و بیان داشت: پرونده قضایی مربوطه تشکیل و برای وی کیفرخواست صادر شده است.

بازداشت مرد همیشه مسلح کرمان

به گزارش رکنا، عمرانی، افزود: با اعلام گزارشی از سوی فردی که دارای پرونده در مرجع انتظامی بوده، مبنی بر پرداخت وجه به یک فرد مدعی، اعمال نفوذ جهت حل و فصل پرونده در مرجع انتظامی، مراتب در دستور کار این دادستانی قرار گرفت.

وی با بیان این مطلب که پلیس اطلاعات شهرستان رودبارجنوب در استان کرمان با دستور قضایی، بلافاصله فرد مورد نظر را شناسایی کرده است، گفت: نیرو‌های پلیس اطلاعات پس از شناسایی این فرد، در حالی که قصد فرار داشت، نسبت به دستگیری وی اقدام کردند.

خانه مرد بانفوذ کرمان پر از اسلحه بود

عمرانی با بیان اینکه متهم به بزه انتسابی اقرار و انگیزه خود را از این عمل را تحصیل مال دانسته است، گفت: وی به اتهام غصب عنوان دولتی و حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز جنگی دستگیر شده است.

وی تصریح کرد: پرونده مربوطه پس از رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان روبارجنوب جهت صدور حکم به دادگاه ارسال شده است و متهم همچنان با قرار متناسب در زندان بسر می‌برد.

آیا این خبر مفید بود؟