جنجال عکس تمرین مختلط زنان و مردان ورزشکار در مشهد

به گزارش رکنا، در پی هنجارشکنی تمرین مختلط ورزشکاران در ورزشگاه آزادی طرقبه، رئیس هیئت دو و میدانی این شهرستان و مربی خاطی بنا بر دستور قضایی بازداشت شدند.

آیا این خبر مفید بود؟