عکس افتخارآمیز از پدر بابک خرمدین در قتل سریالی + 15 عکس ناباورانه اسفناک

پدر بابک خرمدین پس از اعترافاتش خود را پیروز این جنایت های فجیع می داند.

به گزارش خبرنگار جنایی رکنا، پدر و مادر بابک خرمدین با چهره آرم و خونسردی صبح امروز پای در دادسرای امور جنایی تهران گذاشتند.

پدر بابک خرمدین با توجه به اعترافاتش پس از قتل بابک خرمدین به قتل دخترش آرزو خرمدین و دامادش فریبرز اعتراف کرد و رفتارهایش به گونه ای است که هیچ ناراحتی و پشیمانی در آن دیده نمی شود.

پدر بابک خرمدین حتی در زمان عکس برداری دستانش را عنوان پیروزی به جلوی دوربین گرفته تا تصویر وی منتشر شود.

بنا بر این گزارش، تحقیقات در این پرونده قتل عام خانوادگی ادامه دارد.

پدر و مادر بابک خرمدین در دادسرای جنایی
پدر و مادر بابک خرمدین در دادسرای جنایی
پدر و مادر بابک خرمدین در دادسرای جنایی
پدر و مادر بابک خرمدین در دادسرای جنایی
پدر و مادر بابک خرمدین در دادسرای جنایی
پدر و مادر بابک خرمدین در دادسرای جنایی
پدر و مادر بابک خرمدین در دادسرای جنایی
پدر و مادر بابک خرمدین در دادسرای جنایی
پدر و مادر بابک خرمدین در دادسرای جنایی
پدر و مادر بابک خرمدین در دادسرای جنایی
پدر و مادر بابک خرمدین در دادسرای جنایی
پدر و مادر بابک خرمدین در دادسرای جنایی
پدر و مادر بابک خرمدین در دادسرای جنایی
پدر و مادر بابک خرمدین در دادسرای جنایی
آیا این خبر مفید بود؟