زن بجنوردی شوخی شوخی پسر نوجوانش را کشت

شوخی مادر و پسری تراژدی تلخی را رقم زد. پسر نوجوان می خواست سر به سر مادرش بگذارد و او در حال پوست کندن پیاز بود که با برگشتن مادر به عقب ناشی از ترس ناگهانی کارد تیز بر قلب پسر نشست و آخرین شوخی اش با بسته شدن پرونده زندگی اش رقم خورد.

به گزارش رکنا، بنا بر اظهارات یکی از اعضای شورای یک روستا در اطراف بجنورد، این ماجرای غم انگیز این گونه است که در ظهر روز حادثه مادر خانه داخل آشپزخانه مشغول پوست کندن پیاز می شود و پسر نوجوان هم تصمیم می گیرد با شوخی کردن و ترساندن او لحظات خوشی را برای اعضای خانواده ایجاد کند.

پسر نوجوان در یک لحظه در سکوت ناگهان از روی اپن آشپزخانه پشت سر مادرش می پرد تا او را بترساند و مادر بی خبر از همه جا هم به خاطر غافلگیری و ترس ناگهان به سرعت به عقب برمی گردد و در این لحظه کارد تیز در قلب پسر فرو می رود.

پسر جوان با چاقو کشته شد

بعد از این حادثه اعضای خانواده سریع پسر نوجوان را به بیمارستان منتقل می کنند اما به خاطر شدت جراحت و خون ریزی پسر نوجوان برای همیشه چشم روی خانواده به ویژه مادر می بندد و فوت می کند. به گفته عضو شورای روستای محل حادثه، به خاطر این ماجرای دردناک پلیس در جریان قرار می گیرد تا پروسه آن طی شود.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟