دعوت شیطانی از نازنین به خانه مرد همسایه! / جنازه زن تهرانی در قزوین پیدا شد

مرد همسایه وقتی زن جوان را به خانه اش کشاند در یک لحظه وسوسه شد تا نیت شیطانی اش را به اجرا برساند که دست به قتل زد.

به گزارش خبرنگار جنایی رکنا، اوایل فروردین امسال مردی با حضور در دادسرای امور جنایی از ناپدید شدن همسرش به نام نازنین خبر داد و ادعا کرد که روز گذشته همسرم برای خرید از خانه خارج اشد اما دیگر بازنگشت و به هر جا که احتمال می دادم همسرم رفته باشد مراجعه کردم و به فامیل و بستگان زنگ زدم اما هیچ ردی از همسرم به دست نیامد.

پیدا شدن جسد نازنین در نزدیکی قزوین

تحقیقات به دستور بازپرس سهرابی از شعبه 9 دادسرای امور جنایی تهران در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی تهران قرار گرفت و تیمی از ماموران برای پیدا کردن سرنخی از زن گم شده وارد عمل شدند.

تجسس های پلیسی ادامه داشت که ماموران با بررسی پرونده های اجساد ناشناس به پرونده زن جوانی رسیدند جسد او به تازگی در اطراف شهرستان قزوین پیدا شده بود که کارآگاهان پلیس آگاهی قزوین در بررسی صحنه جرم متوجه شده بودند که زن جوان با سیم و طناب به دور گردنش به قتل رسیده است و زنی 40 ساله است که مشخصات جسد این زن با مشخصات نازنین گم شده همخوانی داشت و ماموران وقتی عکس جسد را به شوهرش نشان دادند مرد جوان جسد همسرش را شناسایی کرد.

بازداشت مرد همسایه در قتل نازنین

کارآگاهان با توجه به جنایی شدن این پرونده تحقیقات میدانی را آغاز کردند و مشخص شد که آخرین بار نازنین با مرد همسایه که پویا نام دارد دیده شده است.

همین سرنخ کافی بود تا کارآگاهان به سراغ پویا رفته و او را بازداشت کردند که مرد جوان ادعا کرد نازنین همسایه خانه ما بود و من یک دست مبل برای فروش گذاشته بودم که آن روز خیلی اتفاقی نازنین را در کوچه دیدم و فکر کردم مبل هایم به درد آنها بخورد یا نازنین برای مبل ها مشتری پیدا می کند به همین خاطر به او پیشنهاد دادم و نازنین برای دیدن مبل ها به خانه ام آمد و در حال عکس گرفتن از مبل ها بود که ناگهان حالش بد شد و روی زمین افتاد. زن همسایه نفس نمی کشید و مرده بود ، ترسیده بودم.

وی افزود: از ترس اینکه مرگ او به گردن من نیفتد جسد را از خانه خارج کردم و به سمت قزوین رفتم و جسد را در آنجا رها کردم.

سکوت قاتل هوسران شکست

بازپرس سهرابی در این مرحله دستور داد تا پویا برای تحقیقات بیشتر در اختیار ماموران اداره 10 پلیس آگاهی تهران قرار گیرد.

پویا سعی داشت با داستانسرایی هایش خود را بیگناه معرفی کند اما وقتی در برابر مدارک پلیسی و تناقض گویی هایش گرفتار شد لب به سخن باز کرد و به قتل نازنین اعتراف کرد.

پویا گفت: قصد فروش مبل هایم را داشتم و نازنین که زنی اجتماعی و دوستان زیادی داشت را در کوچه دیدم که به او پیشنهاد دادم در فروش مبل هایم کمکم کند که او نیز برای عکس گرفتن مبل ها به خانه ام آمد که در یک لحظه وسوسه شدم و تصمیم گرفتم او را هدف نیت شیطانی ام قرار دهم که نازنین متوجه نقشه ام شد و شروع به جیغ و فریاد کرد.

قاتل جوان ادامه داد: ترسیده بودم در محل و ساختمان مان آبرویم برود که او را با سیم خفه کردم و وقتی به خودم آمدم دیدم نازنین به قتل رسیده و از ترس و برای پنهان ماندن این جنایت جسد نازنین را داخل خودرویم گذاشتم و در اطراف شهر قزوین رها کردم و فکر نمی کردم انقدر زود راز این جنایت فاش شود.

بنا بر این گزارش، پویا برای تحقیقات بیشتر به دستور بازپرس سهرابی از شعبه 9 دادسرای امور جنایی تهران برای تحقیقات بیشتر درا ختیار ماموران اداره 10 پلیس آگاهی تهران قرار گرفته است.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟