عمده زندانیان رهایی یافته اخیر به مجازات زندان از سه سال تا حبس ابد محکوم شده بودند و برخی از آنها حداقل یک چهارم دوره مجازات خود را در عراق گذرانده اند.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟