جن ها مرگ یک مادر و فرزند را رقم زدند !

به گزارش گروه ترجمه رکنا، خرافه و جادوگری مرگ وحشتناک کودک 2 ساله و قتل مادر او را رقم زد.
اخبار اختصاصی رکنا - کپی رایت
گزارش رسانه های الجزایر حاکی از آن است که مادر کودک که به شدت به خرافات،جادوگری و جن اعتقاد داشت به گمانه این که کودک 2 ساله اش توسط اجنه تسخیر شده و لباس جن به تن دارد بدون توجه به زندگی کودکش او را درون یک سطل قرار داد و با ضربات پی در پی مشت و لگد به سر و بدن قربانی او را به کشتن داد این در حالی است که جسد در آب سرد انداخته شده بود و خونی که از گوش کودک جاری بود نشان از خونریزی مغزی و مرگ او را داشت.
پدر کودک که از ابتدا مخالف این رفتارهای همسرش بود پس از این که شاهد به قتل رسیدن کودک زیر شکنجه های زن خرافاتی اش بود از شدت عصبانیت به سمت همسرش حمله ور شده و او را نیز به قتل رساند.
متهم پس از قتل همسرش و مرگ کودکشان به اداره پلیس مراجعه و اعتراف کرد که همسرش 27 ماه قبل از حادثه مانع دیدار او با کودک شده بود و برای رهایی از شر افکار و توهمات خرافی خود کودک را به قتل رساند و او از شدت عصبانیت همسرش را نیز کشت.
دادگاه الجزایر این مرد را به علت جنایتی که در آن مشارکت داشته و قتلی که مرتکب شده به حبس ابد محکوم کرد.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟