3 گنده لات تهران در دادگاه جنایی پیمان رفاقت را نشکستند! + جزییات

به گزارش رکنا، رسیدگی به این پرونده از سه سال قبل به دنبال وقوع درگیری خونین در یکی از خیابانهای ورامین آغاز شد. در آن درگیری چندین لات با چاقو و قمه به جان یکدیگر افتادند و خون به پا کردند.در درگیری شبانه مجید 37ساله که از لاتهای معروف ورامین بود کشته شد.

جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد و پلیس به بررسی پرداخت .شواهد نشان می‌داد درگیری خیابانی با پایان بزم شبانه ای که لات ها در خانه ویلایی به راه انداخته بودند شروع شده است .گنده لاتی به نام عادل و دو نوچه اش به نام های سعید و میثم در این زمینه ردیابی و بازداشت شدند و به درگیری خونین با مجید اعتراف کردند .

عادل گفت: ما همگی به یک میهمانی دعوت شده بودیم .من به همراه دو نوچه ام به آنجا رفتم و مجید و نوچه هایش هم آنجا بودند. اما آنها شروع به کری خوانی کردند و همین موضوع موجب درگیری شد. نوچه های من، مجید را کتک زدند و نوچه های مجید که از این ماجرا عصبانی شده بودند چاقو کشیدند و ما میهمانی را ترک کردیم .

درگیری خونین خیابانی به خاطر کری خوانی

وی ادامه داد: در راه بازگشت به خانه بودیم که بار دیگر مجید و نوچه هایش را دیدیم .او با برادرش هم تماس گرفته و برادرش را هم با آنجا کشانده بود. دعوا میان ما بالا گرفت و من یک ضربه چاقو به پای مجید زدم.

سعید و میثم نیز ادعا کردند در درگیری حضور داشتند و به ناچار و در دفاع از خودشان چاقو کشیده اند و قصد کشتن مجید را نداشته اند.

به این ترتیب برای سه متهم به خاطر مشارکت در قتل کیفرخواست صادر و پرونده شان به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد .

در آن جلسه قضات دادگاه پس از شنیدن دفاعیات متهمان و با توجه به مدرک های موجود در پرونده قتل را شبه عمد تشخیص داده و هر یک از آنها را به پرداخت دیه محکوم کردند .اما قضات دیوان عالی کشور حکم صادره را تایید نکردند و خواستار رسیدگی دوباره به پرونده شدند .

شکسته شدن حکم

به این ترتیب سه متهم در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران بار دیگر از خود دفاع کردند.

در ابتدای جلسه اولیای دم درخواست قصاص را مطرح کردند .

سپس عادل در جایگاه ویژه ایستاد و گفت :وقتی در میهمانی مجید و نوچه هایش کری خوانی کردند ،نوچه های من به سمت مجبید حمله کردند و به همین خاطر میهمانی به هم خورد .ما آنجا را ترک کردیم اما پشت چراغ قرمز اتفاقی بار دیگر با آنها روبرو شدیم .این بار مجید به همراه برادر و نوچه هایش به سمت ما حمله ور شدند. ما نمی خواستیم با آنها درگیر شویم اما آنها دست بردار نبودند.

وی ادامه داد: من یک ضربه چاقو به پای مجید زدم اما ضربه ای که به او زدم کشنده نبود .

قاضی از وی خواست تا درباره جزئیات درگیری توضیح دهد. اما وی گفت :من با نوچه هایم پیمان رفاقت بسته ام و آن را نمی شکنم. در مرامم نیست تا درباره جرم آنها صحبت کنم. من فقط درباره جرم خودم حرف میزنم و می گویم ضربه‌ای که به پای مجید زدم کشنده نبود.

سعید نیز گفت :من در آن درگیری با مقتول روبه رو نشدم. من با برادر او درگیر بودم و ند وقتی درگیری تمام شد متوجه م مجید چاقو خورده است .

میثم هم در دفاع از خودش گفت :من ضربه ای به مجید نزدم و نمی‌دانم چه کسی او را کشته است.

با پایان اظهارات متهمان قضات دادگاه ،جلسه را به آینده روزهای آینده موکول کردند که چندین شاهد درگیری به دادگاه احضار شوند تا گفته های شاهدان رازگشای این جنایت باشد.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟