دزدان کولر مدرسه روستایی دستگیر شدند

به گزارش گروه حوادث رکنا، در پی سرقت های سریالی از مدارس آبادان تحقیقات پلیسی برای دستگیری متهمان ادامه داشت تا اینکه روز گذشته اهالی روستای مدن 2 سارق را که قصد سرقت کولر از یک مدرسه روستایی را داشتند دستگیر کردند.

ماجرای دستگیری دزدان کولرهای مدرسه روستایی به پلیس آبادان مخابره شد و ماموران با حضور در محل با 2 سارق جوان که دست و پاهایشان بسته شده و روی زمین خوابانده شده بودند روبرو شدند.

بنا بر این گزارش، متهمان برای تحقیقات بیشتر در اختیار ماموران پلیس آبادان قرار گرفته اند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

علی رنجکش

 

 

آیا این خبر مفید بود؟