به گزارش رکنا، دادگاه امروز نجفی به پایان رسید و ادامه بررسی ها به روز شنبه 9 آذر ماه ساعت 9 صبح موکول شد.

نماینده دادستان در دادگاه بیان کرد که نجفی نتوانست وثیقه مورد نظر را فراهم کند در حالیکه نجفی از دفاعیات خود گفت : من با قرار وثیقه آزاد شدم و بعد از 24 ساعت وقتی دوباره به اوین بازگشتم متوجه نشدم چرا این تصمیم گرفته شده است.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟