به گزارش رکنا ، نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده گندم‌های مفقودی گلستان با ریاست قاضی حجت الاسلام محمدرضا مزیدی در گرگان آغاز شد.

این پرونده مربوط به جابجایی و توزیع غیرقانونی بیش از ۹ میلیون کیلوگرم گندم است.

متهمان این پرونده که سه نفرند به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام تولید، محاکمه خواهند شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آق قلا در ابتدای این جلسه متن کیفرخواست را قرائت کرد.

حسن نجفی گفت: در راستای اجرای بند ۱۱، استجازه تاریخ ۳۰/۵/۹۷ ریاست قوه قضاییه، کیفرخواست پرونده شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آق قلا در خصوص متهمان آقایان ۱- آق اویلی رادنیا فرزند اناخان ۲- میرحسین شجاعی فرزند میرمهدی و ۳- ابوالحسن فاضلی فرزند حیدر هر سه دائر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام تولیدی به میزان ۹ میلیون و ۳۷ هزار و ۹۹۳ کیلوگرم گندم است.

نجفی افزود: شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو استان گلستان در شکایت خود علیه این سه نفر اعلام کرده بر اساس قرارداد منعقده بین شرکت درآسیاب شاهکوه با مدیریت متهمین مبنی بر تحویل گرفتن گندم‌های امانی، فرم بازدید دوره‌ای از کارخانه درآسیاب شاهکوه مبین کمبود گندم است.

در ادامه کیفرخواست آمده است: نظریه کارشناس رسمی دادگستری میزان کسری گندم را ۹ میلیون و ۳۷ هزار و ۹۹۳ کیلوگرم اعلام کرده است و اعتراض موجهی نیز نسبت به این نظریه به عمل نیامده است.

متهم ردیف اول کسری گندم را قبول دارد، اما اعلام کرده اتهام متوجه او نیست و کاره‌ای نبوده است که با توجه به مستندات مندرج در پرونده این دفاع مردود می‌باشد، لذا به استناد بند ج ماده ۱ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار جلب به دادرسی آن‌ها صادر می‌گردد و تقاضای مجازات متهمین مطابق ماده دو قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور را دارم.

پرونده گندم‌های مفقودی گلستان پس از پرونده معروف به پرهام آزادشهر، دومین پرونده‌ای است که در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان رسیدگی می‌شود.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟