به گزارش رکنا، مظاهری وکیل متهم شبنم نعمت زاده گفت: پدر خانم نعمت زاده از من خواست که قرار ملاقاتی را برای او با رئیس دادگاه هماهنگ کنم؛ من به ایشان گفتم جناب قاضی نخواهند پذیرفت و درخواست ایشان را نیز نپذیرفتم چراکه اعتقاد دارم قطعاً اثر مثبت نخواهد داشت.

وی ادامه داد: آقای نعمت‌زاده انسان متدینی است و به دنبال اینکه اثر منفی در روند دادرسی داشته باشد نخواهد بود و اگر نامه‌نگاری کرده علی رغم میل ما بوده و ایشان به عنوان پدر تصور می‌کرده باید به فرزند خود کمک کند.

وکیل متهم نعمت زاده گفت: پس از اینکه تمام اطلاعات شرکت را به دادگاه و نماینده دادستان تقدیم کردم و تمام اطلاعات اقتصادی موجود در شرکت و مستندات ارسال شده و نشانی از پولشویی نداشته بلکه وصف مجرمانه بوده که گروهی در حیف و میل کردن دارو موثر بوده اند نه اینکه دارویی برود و پولش خورده شود و این گروه در جرم پایه نقش دارند.

او تصریح کرد: نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان از اموال تولیدکنندگان دارو در این پرونده حیف و میل شده که رقم سنگینی است و خانم نعمت زاده در بازداشت است و در بازداشت هم خواهد ماند، اما از محضر دادگاه می‌خواهم که اشخاص دیگر این پرونده را که کسی یقه شان را نگرفته شناسایی و ارتباطشان با متهمان ارزیابی شود و مقادیری از اموال برده شده شناسایی شود تا هم حقوق تولید کنندگان دارو ایفا شود و هم مداخله گران به سزای عمل خود برسند.

وی افزود: فاکتور‌های صوری صادر شده، ولی خانم نعمت‌زاده قطعا به مال خود خیانت نمی‌کند و فرآیند‌هایی است که در این زمینه باید کشف شود.

وکیل متهم نعمت زاده با اشاره به بحث مطرح شده در مورد نقض حقوق رقابت از سوی این شرکت گفت: شرکت توسعه دارویی رسالت رتبه ۱۸ را دارد و تصور اینکه این گروه در بخش خصوصی بتواند در ابعاد بزرگ به رقابت پخش کنندگان دارو ضربه بزند و انحصار ایجاد کند تصور نادرستی است.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟