به گزارش رکنا، پرونده قدیانی به اتهام توهین به رهبری و فعالیت تبلیغی علیه نظام تشکیل شده است که پس از صدور کیفرخواست برای رسیدگی در اختیار شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی افشاری قرار گرفت.

دادگاه در حکمی که به صورت غیابی برای قدیانی صادر کرده، او را بابت عنوان اتهامی توهین به رهبری به دو سال و بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم کرده است.

دادگاه همچنین در حکم خود از باب مجازات تکمیلی، متهم را به مطالعه و رونویسی کتاب حکایت زمستان نوشته سعید عاکف، کتاب داستان سیستان به قلم رضا امیرخانی و کتاب دشمن شناسی نشر انتشارات انقلاب اسلامی محکوم کرده است.

با توجه به اینکه حکم مزبور به صورت غیابی صادر شده، قابل واخواهی ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ است. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟