به گزارش گروه حوادث Accidents رکنا، بهروز 22 ساله که به اتهام آزار و اذیت 15 زن و دختر بازداشت شده است پس از انتقال به دادسرا به بازپرس گفت: زمانی که 15 سال داشتم بخاطر ویژگی های بدنیم همواره مورد تمسخر همسن و سالان خود قرار می گرفتم.
وی ادامه داد: رفتارهای دوستانم باعث شد تا از آن ها فاصله بگیرم و فردی گوشه گیر شوم تا اینکه با پسری به نام سهیل آشنا شدم که در آن زمان 20 سال سن داشت.

سهیل برخلاف دوستانم با من رفتار مناسبی داشت و با احترام برخورد می کرد تا اینکه روزی به بهانه آشنایی با برادرش مرا به خانه خود کشاند که در آنجا با دوستان نابابم مواجه شدم.
بهروز گفت: همانجا بود که آن ها مرا کتک زدند و مورد آزار و اذیت شوم قرار دادند و از تمامی صحنه ها عکس گرفتند. از آن روز به بعد شخصیت دیگری در من شکل گرفت به گونه ای که به انسان وحشتناکی تبدیل شدم.
متهم بیان داشت: پس از مدتی به آزار و اذیت پسربچه های محل پرداختم و زمانی که خودرو خریدم به عنوان مسافرکش به سراغ زنان و دختران جوان می رفتم و پس از کشاندن آن ها به یک جای خلوت و با ایجاد وحشت به آن ها تعرض می کردم. تمامی این مسائل ریشه در اتفاقی دارد که در آن روز و در خانه سهیل برایم رخ داد.
بنابراین گزارش بازپرس دستور انتقال متهم به پلیس Police آگاهی را صادر کرد. اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

آیا این خبر مفید بود؟