به گزارش رکنا، سرگرد رضا کریمی در تشریح این خبر بیان داشت: هفته گذشته فردی به معاونت عملیات کلانتری مراجعه کرد و بیان داشت خودروی پراید خود را در حوالی بازار Store روز شهرک ولیعصر پارک کردم و پس از ساعتی که برگشتم خودرو را در محل ندیدم و متوجه به سرقت Stealing رفتن آن شدم که پس از ساعاتی خودروام توسط همان کلانتری در بلوار دانش آموز در حالی که ضبط آن به سرقت رفته بود کشف شد.امروز در سایت دیوار در جست و جوی ضبطی بودم که خریداری کنم که چشمم به ضبطی افتاد که شبیه ضبط من بود و با توجه به داشتن نشانه خاص اطمینان داشتم متعلق به بنده می باشد .

این مقام انتظامی افزود: نظر به طرح شکایت شاکی و درخواست کشف مال مسروقه موضوع در دستور کار تیم عملیاتی کلانتری قرار گرفت و پس از هماهنگی های قضایی و با شگردهای پلیسی فروشنده ضبط در منطقه فلاح دستگیر و در تحقیقات بیان داشت ضبط را از فردی در همان منطقه خریداری کرده است.

سرپرست کلانتری ۱۶۱ در ادامه اظهار کرد: با راهنمایی فروشنده هویت و مخفیگاه سارق شناسایی که پس از دستگیری به کلانتری منتقل گردید که در تحقیقات بیان داشت: در ساعات ظهر به محلات مختلفی از جمله عبدل آباد، شهرک و لیعصر، فلاح، خانی آباد مراجعه می کرد و در خیابان هایی که بازارچه های روز در آن برقرار می شد خودروهای پراید مدل پایین که پارک شده بود را به سرقت می برد و پس از برداشتن ضبط و اموال و مدارک آن را رها می کرد .

سرگرد کریمی اظهار داشت: متهم ۳۸ ساله که معتاد Addicted به ماده روانگردان شیشه می باشد و یک سالی است از زندان Prison پس از تحمل حبس نگهداری مواد آزاد شده است ضبط های سرقتی را به دوستش به قیمت ۷۰ هزار تومان می فروخت و فروشنده نیز اموال سرقتی را در دیوار آگهی می کرد .

سرپرست کلانتری تصریح کرد: متهم در تحقیقات بیان داشت از ترس همسرش شب ها در خانه می ماند و بیرون نمی رفت و روزها که برای سرقت از خانه خارج می شد به وی می گفت با پدرش برای کار ساختمانی می رفت و از آنچا که همسرش با پدرش قهر بود از او چیزی نمی پرسید.

سرگرد کریمی بیان داشت: متهم صرفا خودروهای پراید مدل پایین فاقد تجهیزات ایمنی که ضبط و اموال داخل آن بود را با یک سیم مفتول به سرقت می برد و پس از برداشتن وسایل ،خودرو را رها می کرد و تاکنون به ۲۵ فقره اعتراف کرده است . لازم است شهروندان به جهت پیشگیری از سرقت در تجهیز خودروهای خود و نیز برداشتن ضبط و اموال و مدارک به هنگام ترک خودرو دقت داشته باشند.

اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

آیا این خبر مفید بود؟