حجم ویدیو: 913.92K | مدت زمان ویدیو: 00:00:00
فیلم کتک زدن دختر بادار توسط دو مامور امنیتی

دو مامور امنیتی مدرسه ای در امریکا دانش آموز 17 ساله را که باردار بوده مورد ضرب و شتم قرار می دهند که با شکایت مقامات مدرسه از کار اخارج می شوند. فیلم حمله به نوجوان آفریقایی- امریکایی به تازگی با طرح شکایت این دو افسر خاطی منتشر شده، این صحنه ها توسط دوربین مدار بسته ثبت شده است. آنها مدعی شدند به جرم سفید پوست بودن از کار اخراج شدند. در فیلم منتشر شده نشان داده می شود بازوی دختر را که گویا در حال خوردن خوراکی است یکی از ماموران می گیرد که این سرآغاز درگیری بین آنها می شود. این دو مامور قبل از دستبند زدن به دختر نوجوان، صورت وی را به زمین می زنند. حال این دو مامور شکایتی را مبنی بر تبعیض نژادی تنظیم کرده و به جریان انداخته اند. به اعتقاد این دو مرد برخورد آنها با دانش آموز باردار به حق بوده است. اخیرا بدنبال رفتارهای خشونت آمیز با سیاه پوستان در سراسر جهان جنبشی به راه افتاده است. حال باید منتظر نتیجه دادگاه این پرونده ماند. علت درگیری این دو مامور با دختر باردار هنوز منتشر نشده است.

آیا این خبر مفید بود؟