غیبت غفوری و یزدانی در تمرین استقلال

به گزارش رکنا، تمرین روز چهارشنبه استقلال در هوای سرد تهران و در مجموعه ورزشی آرارات برگزار شد. در ابتدا بازیکنان زیر نظر نوشادی به گرم کردن و کارهای سرعتی مشغول شدند.

در بخش بعدی، بازیکنان در چهار گروه به مرور یک تاکتیک حفظ توپ پرداختند. بخش اصلی تمرین استقلال را فوتبال در زمین کوچک با محوریت مرور تاکتیک های تیمی تشکیل داد.

وریا غفوری به دلیل سرما خوردگی و سیاوش یزدانی به دلیل حضور در کاروان تیم ملی فوتبال ایران، در این تمرین غایب بودند و سایر بازیکنان در کارهای تیمی شرکت داشتند.

آیا این خبر مفید بود؟