رکنا: شامگاه روز جمعه خبر که می‌آید آن را شوخی تلخ و تکراری و نخ نما شده‌ای می‌خوانیم و می‌گذریم. با این تصور که…

مهمترین عناوین هنری