رکنا: بنابر گزارش‌های رسیده در تاریخ ۲۲ مردادماه ۹۸ یک کوهنورد همدانی در حین صعود در مسیر گرده آلمان‌ها (علم کوه) دچار…

مهمترین عناوین همدان

ادامه