حوادث رکنا: فردی که در مدت ۱۰ روز از زمان آزادی از زندان اقدام به چهار فقره سرقت کرده بود شناسایی و دستگیر شد.

مهمترین عناوین همدان

ادامه