در گفت‌وگو با دو نماینده مجلس و یک کارشناس گردشگری مطرح شد؛

رکنا: رئیس مرکز گردشگری علمی_فرهنگی دانشجویی ایران به رکنا گفت: 80 درصد پروازها مخصوصا پرواز های اروپایی لغو شده است.

مهمترین عناوین میراث فرهنگی و گردشگری

ادامه