دراولین اظهارنظر معاون رییس جمهور مطرح شد

رکنا: رییس سازمان میرات فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می‌گوید: در حال پیگیری هستیم تا ببینیم قضیه منسوب به مومیایی چه…

مهمترین عناوین میراث فرهنگی و گردشگری