رکنا: چند روز پیش بود که خبر آتش سوزی در موزه برزیل منتشر شد.موزه‌ای که نمونه فسیل ایرانی را در خود جای داده بود.

مهمترین عناوین میراث فرهنگی و گردشگری