رکنا: چند روزی است که بحث معدنکاری در حریم ممنوعه قلعه سموران عنبرآباد در شبکه های اجتماعی و محافل عمومی جنوب کرمان…

مهمترین عناوین میراث فرهنگی و گردشگری