رکنا: طی هفته گذشته بیش از ۸۰ شی تاریخی در شهر گنبد کاووس کشف و بدست آمد.

مهمترین عناوین میراث فرهنگی و گردشگری

ادامه