گران ترین و ارزان ترین قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران

به گزارش رکنا، گران‌ترین منطقه های مسکونی تهران بر اساس قیمت متر مربع هر واحد مسکونی طبق سال‌های اخیر به ترتیب زیر است:

گران ترین منطقه مسکونی تهران

رتبه اول: منطقه یک با متوسط قیمت ۶۰ میلیون و ۳۴ هزار تومان در هر مترمربع

رتبه دوم: منطقه سه با میانگین قیمت متری ۵۲ میلیون و ۹۶ هزار تومان

رتبه سوم: منطقه دو با میانگین قیمت متری حدود ۴۵ میلیون تومان

ارزان ترین منطقه مسکونی تهران

ارزان‌ترین مناطق تهران برای سکونت بر اساس قیمت هر متر مربع واحد مسکونی نیز، به شرح زیر است:

رتبه اول: منطقه ۱۸ با متوسط متری ۱۲ میلیون و ۱۵۲ هزار تومان،

رتبه دوم: منطقه ۲۰ با میانگین متری ۱۲ میلیون و ۵۳۶ هزار تومان

رتبه سوم: منطقه ۱۹ با متوسط متری ۱۳ میلیون و ۴۸ هزار تومان

همچنین بر اساس این گزارش متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران در دی ماه امسال ۲۷ میلیون و ۳۸۶ هزار تومان بوده است.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟