کاهش چشمگیر معاملات مسکن در این 3 منطقه تهران

معاملات مسکن / آمارهای ارائه شده از میزان خرید و فروش ملک در آبان ماه حکایت از افت 48.4 درصدی معاملات ملک در تهران دارد این بیشترین کاهش ماهیانه تعداد معاملات در سال ۹۹ محسوب می شود.

 

در این ماه ۴۵۰۰ واحد مسکونی خرید و فروش شده است که متوسطه قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۲۷ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱۸.۲درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

5 منطقه‌ پایتخت که زیر 100 معامله در آنها به ثبت رسید

در آبان امسال 5 منطقه کم تر از 100 معامله مسکن درآنها به ثبت رسیده است . رکورد کم معامله ترین منطقه را منطقه 19 تهران دارد که تنها 39 معامله مسکن در آن به ثبت رسیده است .

پس از آن منطقه 22 که در ماه گذشته تنها 61 معامله مسکن در آن ثبت شده است . و نسبت به مهر ماه 77 معامله ریزش داشته است .رتبه های بعدی مناطق کم معامله به ترتیب به مناطق 16 قا 86 معامله ثبت شده ،منطقه 20 تهران با 87 معامله ثبت شده و منطقه 21 با 89 معامله ثبت شده ،هستند .

ریزش معاملات مسکن در کدام منطقه بیشتر بود؟

بیشترین افت معاملات مربوط به منطقه 13 با 60.27 درصد است . دراین منطقه در مهر ماه امسال 370 معامله مسکن ثبت شده بود که در آبان ماه به 147 معامله رسید .

منطقه یک درجایگاه دوم لیست مناطقی که افت معامله داشتند قرار دارد، 483 معامله مسکن در مهر ماه امسال در این منطقه به ثبت رسیده که با افت 58.59 درصدی به 200 معامله رسیده است .

منطقه 5 مدت هاست در جایگاه نخست پر معامله ترین منطقه شهر تهران قرار دارد . این منطقه در آبان ماه هم بیشترین معامله مسکن را به نام خود ثبت کرد اما ریزش معاملات در این منطقه بیش از میانگین افت معاملات آپارتمانهای مسکونی در آبان ماه است.

در مهر ماه 1270 معامله در این منطقه انجام شده که در آبان با کاهش 729 معامله تنها 541 معامله مسکن در آن ثبت شده است و افت 57.4 درصدی را تجربه کرد و جایگاه سوم را در لیست بیشترین افت معامله مسکن به خود اختصاص داد .

مناطق یک ،2 ،3،5،10،6،13 و 22 هشت منطقه ای هستند که بالاتر از میانگین افت معاملات در آبان ماه، ریزش معاملات نسبت به مهر ماه داشتند .

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران نیز نشان می دهد منطقه ۵ همچنان با سهم ۱۲.۱ درصدی از کل معاملات بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است.

همچنین مناطق ۱۰ با سهم ۸.۶ و منطقه ۴ با سهم ۸.۴ به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند در مجموع ۷۰.۴ درصد از کل معاملات انجام شده در شهر تهران در آبان ماه مربوط به ۱۰ منطقه شهر تهران،5،10،4،2،14،7،8،15،11 و یک بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده ۲۹.۶ درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟