حوادث رکنا : اعضای بدن یک مرد 45 ساله بروجردی که در اثر سقوط ضربه مغزی شده بود به 4 بیمار نیازمند زندگی دوباره بخشید.

مهمترین عناوین لرستان

ادامه